Vi byter namn från Boulehallen till Ugglan Boule&Bar.

Ny hemsidesadress är: http://ugglanboulebar.se/

Du skickas vidare till den nya hemsidan automatiskt efter fem sekunder.